لیسه های فرانکوفون کابل

به لیسه های استقلا ل و ملا لی خوش آمدید


به صفحه لیسه های فرانکفون کابل خوش آمدید. استقلال لیسه پسران  وملالی لیسه دختران  از شما دعوت مینمایم ویب سایت ما را در یافت نموده و ملاحظات تان را با ما در میان گذارید دیدار خوشی برایتان آرزو میداریم. 

اخبار

جون ۲۰۰٥

سه شنبه28 جون، سال 2005، توضیع تصدیق نامه های پروگرام های کمپیوتر برای شاگردان لیسه استقلال

( برای مشاهده عکس ها اینجا را فشار دهید)

اپریل ۲۰۰٥

سه شنبه 31 می ، یلدا رحیمی نویسنده جوان افغان از لیسه ملالی دیدار بعمل آورد.

( برای مشاهده عکس ها اینجا را فشار دهید)

پنجشنبه 26 می، جشن روز معلم در لیسه استقلال تجلیل شد.

( برای مشاهده عکس ها اینجا را فشار دهید)

از روز شنبه شانز دهم اپریل الی روز پنچشنبه 28 اپریل،سمینار ساینس -       ( بیولوژی) در لیسه عالی استقلال دایر میگردد. در این سمینار استادان ساینس لیسه های اسقلال،ملالی،امانی و عایشه درانی نیز اشتراک میورزند.

( برای مشاهده عکس ها اینجا را فشار دهید)

 

دسامبر ۲۰۰٤

شنبه 4 دسامبر:یک اطاق جدید کمپیوتر در لیسه عالی استقلال که دارای 25 پایه کمپیوترمیباشد، از طرف شرکت مخابراتی افغان بیسیم تمویل وتوسط رئیس آن شرکت محترم بیات، که یکی از شاگردان سابق این لیسه بود، افتتاح گردید.

( برای مشاهده عکس ها اینجا را فشار دهید)

نوامبر ۲۰۰٤

سه شنبه 23 نوامبر،افتتاح لابراتوارهای جدید ساینس لیسه استقلال در حضورداشت محترم عنایت الله امان، معین اداری وزارت معارف، محترم سلویا فوریر قونسلر اول سفارت کبری فرانسه ومحترم ژان مریان آمر اداره تعلیمی فرانسوی درخارج ، بخش آسیا،صورت گرفت.

( برای مشاهده عکس ها اینجا را فشار دهید)

 

١٨نوامبر مسابقات باسکیت بال اناثیه بین مکاتب کابل

مسابقات فاینل باسکیت بال اناثیه بین مکاتب لیسه ملالی و رابعه بلخی تاریخ ١٨ نوامبر۲۰۰٤ در لیسه ملالی برگزار گردید. در نتیجه ورزشکاران لیسه ملالی باکسب ۲۳ در مقابل ١ برای سومین سال برنده بازی شناخته شد تعداد زیاد تماشیاچیان با جوش و خروش  تیم شانرا تشویق کردند.

تبریکات فراوان برای تیم برنده و جهانی سپاس از ترینر تیم خانم سهیلا داود.

(براي مشاهده عکس ها اينجا فشار دهيد)

به تاریخ شش و هفت نوامبر امتحان دلف برای شاگردان لیسه عالی استقلال  دایر و اخذ گردید که در بر گیرنده امتحان تحریری و تقریری بود.

اکتوبر ۲۰۰٤

به تاریخ چهار شنبه13 اکتوبر نمایش سینمائ  برای شاگردان  نهم – د هم – یازده هم –  دوازد ه هم   لیسه عالی استقلال در  سینمائ آریا نا برگزار میشود.

سپتمابر ٢٠٠٤

روزی ٢۵سپتامبر ٢٠٠٤شاگردان صنوف دهم یک یازدهم یک و دوازدهم یک لیسه استقلال پیرامون اثار دانشمند افغانی آقای سید بهاوالدین مجروح تبادل افکار نمودند بانو گی لین کاسزا قصه خوان در این دیدار متن اثر معروف  اژده های خودی را باز خوانی نمود چنین دیداری شاگردان را آماده خواهد ساخت تا نمایشنامه در خنده عاشقان را که قراراست طی ماه نوامبر در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل بر گزار شود تماشا نمایند.

(براي مشاهده عکس ها اينجا فشار دهيد)

جــولای ٢٠٠٤

روز سه شنبه مورخ 20 جولاي مراسم توزيع کمربند نصواري به اعضاي فدراسيون طبقه اناث ورزش کاراته که در جمنازيوم ليسه ملالي به تمرين مي پرداختند صورت گرفت.

(براي مشاهده عکس ها اينجا فشار دهيد)

- روز شنبه 26 جون در لیسه استقلال،محفل توضیع شهادتنامه زبان انگلیسی برای شاگردان صنوف دهم،یازدهم،و دوازدهم برگزار گردید.

(براي مشاهده عکس ها اينجا فشاردهيد)

جـون ٢٠٠٤

- از تاریخ 20 جون الی 19 جولای:منسوبین آیساف به همکاری دفتر یونما (اداره ویژه ملل متحد برای انتخابات) به مدت یکماه روند آموزش حقوق شهروند داری را، جهت انتخاب نماینده گان سه صنف نمونه دارای سویه عالی لیسه استقلال منحصر به صنوف دهم،یازدهم و دوازدهم آن راه اندازی می نماید.

(برای مشاهده عکس ها اینجا  فشار دهید)

 

-٣٧ تن از شاگردان لیسه های ملالی و استقلال با علاقه مندی فراوان  پس از یک دوره یک ماهه آموزش فن عکاسی که زیرنظر دوشیزه (دیلفین بار) برگزار شده و تدریس میگردید،آثار عکاسی  شان را طی نمایشگاه