گروپ احصائیه

تیار کردن کارت کاندید شوندگان

یک کاندید

سرشماری کاندید ها

 

دو شنبه 12 جولاي 2004

کاديد ها به خاطر معرفي خويش پروگرامهاي اينده شان را براي راي دهنده گان گرد هم جمع شده بودند و  مبارزه انتخاباتي جريان دارد

(برای مشاهده عکس ها اینجا فشار دهید.)

 

دوشنبه 19 جولای 2004  :

اوقات رای دادن از ساعت 8 بجه قبل از ظهر الی ساعت 12 بجه  در لیسه عالی استقلال تعین  گردیده بوده.

(براي مشاهده عکس ها اينجا فشار دهيد)