جریده لیسه استقلال

برگزیده های از مطالب منتشره جریده لیسه استقلال شماره اول


لیسه استقلال در هر سه ماه اخبار داخلی خویش را که توسط شاگردان نگارش می یابد به نشر می سپارد اینجا ما چند مطلبی از اخرین شماره انرا جهت اگاهی تان پیشکش میداریم


استقلال و ملالی دو نمادی از همکاری فرانسه و افغانستان


امروزینه پس از دو دهه جنگ رویاروی و بحرانات سیاسی افغانستان جایگاهش را در جوامع جهانی باز یافته است که به این وسیله می تواند در عرصه های اموزشی بهداشتی و ساختمانی به تحکیم نیاز مندی مبرم برای افغانستان لزوم بر اصلاح نظام تعلیم و تربیه می باشد پاسخگوی به این نیاز مندی را کشور های فرانسه المان وایالات متحده متعهد گردیده اند۰

لیسه های استقلال و ملالی به مثابه مصداق متبارز پیشتیبانی کشور فرانسه در باز سازی نظام اموزشی اینکشور محسوب میگردد فرانسه با شرکت در باسازی این در نهاد تعلیمی همچنان کمک های شایانی در زمینه اکمال کتابخانه ها تاسیس لابراتوار ها اعمار میدان های ورزشی جدید و ایجاد اتاقهای کمپیوتر با اتصال انترنت مبذول داشته است از همکاریهای کشور فرانسه دانشجویان افغان ابراز امتنان می نمایند

عمر گویا متعلم صنف دوازدهم یک

شناسایی با کرکت

در افغانستان بازی کرکت الی سال ۲۰۰۲ ناشناخته بود با ایجاد اولین تیم کرکت در لیسه استقلال بتاریخ ۲٥دسامبر همین سال   و پس از هشت ماه دیگر بتاریخ ۱٧می ۲۰۰۳این تیم توانست به درونهای تورنمنت کرکت مکاتب شهر کابل وارد شود تیم لیسه استقلال با بازی در برابر تیم لیسه حبیبیه به درجه دوم نایل گردید که این موفقیت برای بازیکنان رضایت بخش بود زیرا انان جهت کسب مقام دوم مراحل مشکلی را پشت سر گذاشته بودند پیشرفت های این تیم در سال اینده زمینه را مهیا خواهد نمود تا بازی کنان شایسته ان در تیم ملی کرکت حضور یابند       

حسیب صدیقی متعلم صنف یازدهم یک
شمارش گوینده گان زبان فرانسوی
 

در حال حاضر ۱۰٥ ملیون نفر زبان فرانسوی را منحیث زبان مادری شان به کار میبرند با شمارش متکلمین زبان فرانسوی در جهان نهمین زبان مکالماتی می باشد و موجودیت ان در سراسر دنیا محسوس است کانون های بیشماری جمعیت های فرانسوی زبان را گرد هم قرار میدهد از ان جمله بنگاه همکاری فرهنگی وفنی ای سی سی تی و بسیار دیگر۰۰۰۰

 

قاعده بنیادی بنگاه همکاری فرهنگی و فنی مرتبط با ایجاد یک سازمان نوین بین الحکومتی است که از پخش یک زبان مشترک و واحد یعنی زبان فرانسوی پیشتیبانی و حمایت میکند۰ این بنگاه که مبدل به سازمان بین الحکومتی گردیده موظف است تا فرهنگهای اعضای خویش را ارتقاداده اشاعه و پخش کند و زمینه های همکاری فرهنگی و تخنیکی را در میان انان تقویت بخشد۰ کانون دیگر پخش زبان فرانسوی کانال تلویزیونی تی۰ وی۰پنج میباشد که بعد از ایجاد در اروپا در سال۱۹۷۴م تدریجاًدر قاره های امریکاو افریقا توسعه یافته است۰

 

تاکنون هفت گردهمایی جهانی در زمینه پخش زبان فرانسوی بر گزار گردیده و٥۲ دولت در ان سهم گرفته اند۰ در همایش سال۱۹۹۷م منعقده هانوی پست سر دبیری ان ایجاد و به تبعه ابدو دیوف صدراعظم سابق سنگال تفویض گردید۰

 

شبکه گسترده زبان فرانسوی بیش از ۴۰۰لیسه و مکتب را که در بر گیرنده۲۴۰۰۰۰ شاگرد بوده مشمول میگردد۰

 

لیسه های استقلال و ملالی در ان زمره به شمار میرود۰در چوکات ساختاری موسوم به الیانس فرانسیز شبکه وسیعی از۱۰۶۰ مرکز در۱۲۹کشور جهان زبان فرانسوی را به۳۱۸۰۰۰  دانشجو اموزش میدهند                   ۰

 

۱٥۰۰موسسه در ۱٥۰کشور که بیش از ۶۱۰۰۰۰افراد ان مصروف فراگیری زبان فرانسوی میباشند فرهنگ فرانسه را گسترش داده و پخش مینمایند۰ در سال۲۰۰۱م بیش از۱٥۰۰۰۰دانشجوی خارجی در فرانسه امار گیری شده که۱۸۰۰۰انها از بورس های تحصیلی حکومت فرانسه استفاده مینمودند۰  

 
عمر گویا متعلم صنف دوازدهم یک
 


 

نمادی ازهشتادو دو سال دوستی فرانسه و افغانستان

حین سیطرهً نظام کمونسیتی بین سال های ۱۹۸٥و ۱۹۹۲م روابط فرانسه و افغانستان از میان برداشته شده و در دوره طالبان لیسه استقلال که در سال ۱۹۶۸م توسط حکومت فرانسه در کابل ساخته شده بودقسماًتخریب گردیده میز وچوکی های ان به تاراج رسیده مضامین درسی ان تغییر یافته و هیچ معلم فرانسوی در ان وجود نداشت۰

معلمین فرانسوی در سال۱۹۸٥م این لیسه را ترک گفته و استادان افغانی این لیسه به صوب پاکستان ایران ایالات متحده امریکا و سایر کشور های بیگانه رفته ومتواری شدند۰

بعد از سقوط طالبان باسازی لیسه استقلال در جنوری سال۲۰۰۲م اغاز و طی سه ماه جریان یافت در ۲۲مارچ۲۰۰۲م برابر با نوروز سال خورشیدی در افغانستان لیسه استقلال باز گشایی گردید و پس از هفده سال وقفه اینک نمادی دوستی دیرینه افغانستان و فرانسه احیاشده است اکنون این لیسه دارای اطاق کمپیوتر معه انترنت کتابخانه غنی هاوی از کتب معاصر گردیده و شیوه های جدید اموزش زبان فرانسوی در ان تطبیق میگردد۰ 

لیسه استقلال در سال۱۹۲۱م بنیاد گذاری شده وبنای تعمیر جدید ان بتاریخ۸مارچ۱۹۶۸م با حضور داشت ژورژ پومپیدو نخست وزیر فرانسه در کابل گذاشته شده است در سال۱۹۷۴این لیسه دارای۲۳۸۳شاگرد و۳۱معلم فرانسوی بود در ان زمان لیسه استقلال کاملاً مجهز بوده لابراتوار های جداگانه برای مضامین بیولوژی کیمیا و فزیک داشته و بهترین وسایل ورزشی را دارا بود۰    

حسیب صدیقی متعلم صنف یازدهم یک

 

 

 

 

جریده لیسه استقلال

برگزیده های از مطالب منتشره جریده لیسه استقلال شماره دوم


لیسه استقلال در هر سه ماه اخبار داخلی خویش را که توسط شاگردان نگارش می یابد به نشر می سپارد اینجا ما چند مطلبی از اخرین شماره انرا جهت اگاهی تان پیشکش میداریم


 

نوآوری  لیسه استقلال و ملالی

 

سپاس خدای را که بنده را توان و قدرت بخشیده تا چند سطر مختصر و ناچیزی را به رشته تحریر در آورم .

لیسه استقلال وملالی از جمله لیسه های ممتاز افغانستان بوده که دانش آموزان این لیسه ها طی سالیان گذشته و همچان در حال حاضر از جمله لایقترین شاگردان معارف بوده و در دانشگاه های داخل و خارج کشور در فاکولته های  دلخواه شان کامیاب شده اند که آن از توجه وکوشش خسته گی ناپذیر اعضای پیداگوژی شاگردان لیسه ها بوده که استادان این لیسه ها همواره کوششده اند  تا شاگردان ممتاز به جامعه خویش تقدیم کنند. که این باعث افتخار استادان و شاگردان این لیسه ها است. و خداوند این افتخار را نصیب بنده نموده که خود یکی از فارغان لیسه عال استقلال میباشم.

 

لیسه استقلال وملالی در عصر حاضربا داشتن صنوف کمپیوتر، شبکه انترنت، کتب خانه وکتب های جدید ، لابراتوار های مجهز ساینس، بیولوژی ، کمیا و فزیک که مواد و لوازم آن از طرف فرانسه تمویل میگردد دارا میتاشد.

تعمیر لیسه استقلال و ملالی  بخصوص تعمیر لیسه استقلال یکی از عالی ترین لیسه های کابل بوده که دارای ادیتوریم ، تالار کانفراس، میدان های فوتبال ،والیبال و هندبال بوده و  همچنان دارای پارکنگ های وسیع  میباشد که تمام اعضای پیداگوژی و شاگردان از آن استفاده کرده میتوانند.

در آغاز سال تعلیمی ۱۳۸۳  لیسه استقلال و ملالی به داشتن صفحه بخصوص شان در شبکه جهانی ( انتر نت) موفق شدند  که بخاطر ایجاد شبکه انترنت یک استاد کمپیوتر که اسم شان تومه(               )  است برای مدت دو هفته به کابل آمده و شبکه را ایجاد کرد و ضمناً کورس ده روزه برای تعدادی از شاکردان لیسه استقلال وملالی به راه انداخته وشاگردان را شیوه ساختن صفحه انترنت را آموزش داده که تمام شاگردان موجود در کورس صفحه های خاص شان را در انترنت دارند .

 در صفحه انترنت استقلال و ملالی موضاعات گوناگون فرهنگی ، معلوماتی، تاریخچه های لیسه های استقلال و ملالی تاریخچه کوتاه افغانستان، معلومات در باره  استادان و شاگردان لیسه ها ،عکس های لیسه ها  وغیره گنجانیده شده است که هر شخص با داخل شدن به آدرس ذیل:

http://lycee.kaboul.free.fr

 میتواند از آن استفاده نمایند.

که این خود نمایان گر توانایی شاگردان این لیسه ها بوده و باعث بالارفتن سویه دانش آموزان میگردد.

در لیسه استقلال وملالی زبا ن فرانسوی از صنوف چهارم شروع شده و در هر سویه یک صنف ممتاز بوده که توسط استادان فرانسوی تدریس میشوند.و همچنان مضامین ریاضی و هندسه برای صنوف ٧ و ۸ به سیستم فرانسوی تدریس میشود.

اخیرا ً یک استاد از یکی  فاکولته های سیانس فرانسه بخاطر دوباره ایجاد نمودن لابراتوار های استقلال وملالی به کابل آمده و برای مدت سه ماه  استادان فزیک ،کمیاو بیولوژی لیسه استقلال وملالی رهنمایی نموده  و شیوه های استفاده مواد جدید لابراتواری را برای شان آموزش داده و برای مدت سه ما از لابراتوار ها نظارت خواهند کرد.

دلـــــــــــف یعنی چه

(دپلوم آموزش زبان فرانسوی)

دیپارتمنت فرانسوی لیسه های استقلال و ملالی با همکاری سفارف فرانسه و مرکز آموزش زبان فرانسوی در افغانستان برای اینکه برای شاگردان لیسه های استقلال و ملالی ارزش قایل شده باشند کورس های آماده گی دلف و به تعقیب آن امتحانات دلف را براه انداخته و در حدود 66 شاگر در امتحان دلف اول و 10 شاگر د در دلف دوم کامیاب شدندو آنعده شاگردانیکه در امتحانات دلف به کامیابی نایل شدند در تاریخ 30 مارچ 2004 در تالار لیسه عالی  استقلال با برگزار نمودن محفل باشکوه که به مناسبت توزیع دپلوم های دلف برگزار شده بود دپلوم های شانرا با تحایفیکه از طرف دیپارتمنت برای شان در نظر گرفته شده بود توزیع شد که ازمنجمله 7 شاگرد ممتاز در امتحانات دلف از یک سفر کوتاه مدت در ماه اگست برای آموزش بیشتر زبان فرانسوی به  فرانسه مستفید میشوندکه اسمای شان قرار ذیل است.

۱- عبدالحسیب صدیقی

٢- محمد عمر جویا

۳- لهیب عبدالسلام

٤- سلطان محمود

٥- فردین صادق

٦- سعیده هاشمی

قابل یاد آوری است که امتحانات دلف سالانه دوبار براه انداخته میشود و آنعده کسانیکه نتوانستند بار اول کامیاب شوند حق اشتراک را در امتحان بعدی دارند و همچنان باید تذکر کرد که این اتحانات دارای شش مرحله بوده که از سویه پاهین شروع مشود.

دپلوم دلف بین المللی بوده ودر تمام مکابت و دانشگاهایکه به زبان فرانسوی تدریس میشوند قابل اعتبار بوده و شخص دارنده دپلوم میتواند که بدون سپری نمودن امتحان زبان در مکاتب و دانشگاهای فرانسوی زبان به تحصیل خود ادامه بدهد.

م. ا .م

 

 

La main la pte

دست در خمیر

سمینار سیانس به منظور ارتقادادن سطح دانش استادان  سیانس(فریک و کمیا ) دوره ثانوی  مکاتب عمده شهر کابل : لیسه عالی استقلال، لیسه ملالی،لیسه امانی ،لیسه عایشه دارانی ، لیسه حبیبیه ، لیسه ملالی، لیسه لامعه شهید و همچنان تعدادی از استادان از مرکز تربیه معلم سید جمال الدین نیز شامل از سمینار بوده که روز سه شنبه تاریخ 16 می 2004 مطابق   ثور 1383 شروع شده و مدت دو هفته به کمک دو استاد فرانسوی( میشل اولیک و الیزبت پلی) که از طرف سفارت فرانسه گماشته شده اند به پیش برده میشود مه که شامل بخش های نظری و عملی بوده که بعدا استادان میتوانند تجاربخویش را با شاگردان خود شریک سازند و آنان را مستفید سازند که در زنده گی شان نهایت مفید بوده و باعث بالا رفتن سطح دانش شان میشود .

با احترام

م.ا.م

 


تجلیل از روز معلم

معلمان فانوس بدستان ایثار گر راه فراز  و نشیب گذار بشریت از جهل و خرافه پرستی و جمور و تحجر به سوی معرفت و دانایی و روشنایی اند.

تجلیل از روز معلم تجلیل از شرافت عزت و اقتدار آدمی در بین نمامی موجودات عالم است تجلیل ازپیامبری انسان است تجلیل از جانشین وی بجای خداوند در روی زمین است.

وظیفه معلم وظیفه پیامبران و رسالت معلم رسالت پیامبران است وقتی میگوییم این وظیفه و این رسالت آن پیامبران است پس در کرامت وصداقت ، فراست وملکوتی بودن آن جای هیچگونه تردیدی با قی نمیماند. و از آنجاییکه معلمان میراث داران واقعی مکتب و سلک روشنگری و روشن بینی و رهایی بشر از جهل و جمود و تحجراندو همینطور درین راه قبول دنیایی از مشکلات و شفقت ها خود و زندگی خود را عاشقانه فدای دیگران مینمایند.

میشود آنها را به شمع های که خود سورند و سوزند تا دیگران  را راهنمایی و راه ایشان را افروزند.

و در آخر سلامی سوگمندانه و درود عاشقانه دارم به پیشگاه معلمین و سوز آگاه دردمند ما و سرزمین ما که آنچه از دانش آسمانی و بشری هر چه داریم مدیون آنانیم و در راه رسیدن به اهداف و آرمانها و آرزو های بلند و بلند تر ما هم نیازمندی چون جرری آنانیم

فرزانه صنف یازدهم الف 

آموزگار و نقش او در جامعه

آموزگار کسی است که هستی حیات، جوانی و سعادت  خود را فدای تربیت و تعلیم فرزندان سعی نموده و در راه انجام این وظیفه تورس ملی از هیچ گونه فداکاری کوتاهی نداشته و ندارد. این عنصر گرانبها و این موجود شریف با انتخاب سنگینترین وظیفه اجتماعی یعنی تعلیم و تربیه اولاد آینده کشور حیات و جوانی خود را وقف جامعه می نماید.

این موجود شریف پیوسته باید مورد احترا م و ستایش افراد کشور قرارگرفته و در راس خادمین حقیقی کشور محسوب شود.

قیافه پرمهر و چهره ملکوتی آموزگاران که هر دانش آموزی را به کسب علم و ادب و تحصیل فضل و کمال دعوت می نماید دارای نورانیت و جذابیت مخصوصی میباشد که پیوسته خدمتگاران حقیقی جامعه میتوانند این قیافه را داشته باشند.

آموزگار است که ما را درس شهامت وشجاعت داده و سرود تقوا و راستی را تعلیم و بالاخره رموز و سر موفقعیت را یاد میدهد.

اگر تعلیم و تربیت آموزگاران نمی بود جوانان هرگز نمی توانستند در مبارزه زندگی موفق شده و مقامات بزرگی را کسب نمایند.

پرورش دهندگان و مقدس خود را با نهایت، رجال دین نوابغ جهان آموزگارانی هستند که وظیفه سنگین و مقدس خود را با نهایت علاقه و ایمان انجام داده و جامعه بشریت را برای همیشه مدیون فداکاری های خویش گردانیده اند. جهان امروز اهمیت مقام آموزگاران شایسته و صالح هیچ ملتی نمیتواند افراد قابل، تربیت نموده و استقلال خود را حفظ نماید. آموزگار تامین کننده سعادت جامعه بوده و تخم اراده و شها مت و داروی صداقت و راستی و حس وظیفه شناسی و میهن دوستی را در قلوب خوانان بوجود آورده و تقویت می نماید سپس بر ماست که این موجود گرانمایه را محترم شمرده و در مقابل عظمت شان سر تعظیم فرو آوریم.

مومنه جبار خیل متعلمه صنف هشتم یک