افغانستان

معرفی کشور ما


نفوس افغانستان در حدود۸ֽ۲۵ ملیون نفر تخمین شده که از آن جمله در حدود ۲ملیون نفر آن در کشور های ایران وپاکستان فعلاً مهاجر بوده.

۱۹گروپ قومی پیرو اسلام بوده که از آنجمله  ۴۰٪ پشتون ،۲۵٪ تاجک، ٪۲۰ هزاره و ۹٪ ازبک بوده. در افغانستان سه زبان رسمی وجود رادر که عبارت ازدری، پشتو،و اوزبکی بوده و در حدود ۰۳ زبان و لهجه هادیگر نیز  وجود دارد.

با نگاهی کوتاهی به جغرافعه افغانستان و با استفاده از نقشه  به مفرفی ممالک هم مرز، نکات مهم و شهر های مهم پرداخته و بعداً تاریخ معاصر افغانستان را تقدیم مینماییم.

 جغرافیا

افغانستان یک  کشور موقعیت داشته در خاور میانه  آسیا بوده که سرزمین آن  ٦٥۲۰۹۰کیلومر مربع بین کشور های ایران،ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ،پاکستان و یک قسمت کوچک از کشور چین این نقطه استراتیژیست که مدت ها که تحت دروربین خاص سرزمین قرار داشته.  پایتخت کشور کابل بوده مگر شهر های مشهور دیگری هم وجود دارد مانند هرات، مزار شریف، قندهار، و جلال آباد.


بصورت عمومی افغانستان یک کشور کوهستانی بوده که قسمت کوچک آن برای کشاورزی مساعد میباشد. که تقریبآ دو ثلث کشور را احتوامی کند و کشور محاط به بحر نه بوده.

اقلیم آن بسیار متفاوت می باشد که در مناطق جنوبی به 40 درجه و در مناطق شمالی به منفی 26 درجه می رسد که یک کشور نسبتآ خشک بوده که تقریبآ 12% سطح آن زراعتی میباشد که این یک قسمت ناچیز میباشد اگر ما اقتصادکشور اتکا دهیم.
 تجلیل ها

در افغانستان همچنان مانند سایر ممالک اسلامی اکثریت جشن ها نمایانگر واقعات مهم تقویم اسلامی بوده. رخصتی ها مذهبی در افغانستان مشهور بوده و مطابق تقویم سال قمری صورت میگیری  . برعلاوه آن بعضی روزها مانند روز استقلال و سال نو مطابق تقویم سال شمسی بوده . اکثریت روز های طعطیل راعادتاً جشن میگیرند و دوستان وخویشاوندان را ملاقات کرده و غذا های با شکوه تحیه میکنند وبه نماز ها خاص اشتراک میکنند.

عیدالفطر:

بعد از ماه رمضان .

سنت آن است که لباس جدید را به تن کرده و به مسجد رفته و نماز ادا میکنند. و اطفال تحقه ها در یافت میکنند که آنرا عیدی مینامند.

عید الاضحا:

دوز دهم ماه ذولحجه از تقویم قمری بوده.

در این روز گرامی میدارند تقوا و سنت پیامبر بزرگوار حضرت ابراهیم را . یک تقوا آنقدر قوی که ابراهیم باید بو که قربانی میکرد پسر خود اسماعیل را. اگر چه اسماعیل قربانی نشد و در عین قربانی خداوند قچی را بجای اسماعیل عوض کرد . بعد از آن مسلمانان میروند به مکه برای زیارت بیت الله (حاجی) و قربانی میکنند یک قچ و گوشت آنرا برای فقرا میدهند. مردم با هم دید وادید میکنند و تحفه میدهند.

 عاشورا:

روز دهم محرم الحرام در تقویم قمری. این یک روز مرده است برای بخاطر آوردن شعیه ها از مردن حسین پسر حضرت علی و نوده حضرت محمد (ص) ، هیچ چیزنمی خورند و و ازاین روز مرده تجلیل میکنند.سنی ها همچنان روزه میگیرند در این روز، همیشه حتی مثال از پیامبر بزرگ محمد (ص).

میلاد النبی:

 روز دوازهم ربی الاول تاریخ تولد حضرت محمد (ص)

نوروز:

 21 مارچ . روز اول سال نو شمسی

جشن :

19 اگست. روز استقلال افغانستان. چیزیکه افغانستان هرگز تحت استعمار انگلیس نیامده و انگلیس ها برای مدت زیاد سیاست خارجی کشور را اداره کردند.

روز کار:

تجلیل از روز کشته شدن کار گر ها توسط آمرین شان.